Javascript must be enabled in your browser to use this page.
Please enable Javascript under your Tools menu in your browser.
Once javascript is enabled Click here to go back to NIKAD HEROIN
gototopgototop
Nema online članova
feed image
feed image
feed image
hipotermija
subota, 14 mart 2009 17:58

Sta je hipotermija?

I KAD SE JAVLJA I KOLIKO DUGO TRAJE

 

komentari

avatar mira56
+4
 
 
ŠTA JE TO HIPOTERMIJA Hipotermijom ili pothladjivanjem naziva se smanjenje telesne temperature ispod trideset i pet stepeni uzrokovano dugim izlaganjem niskim temperaturama okoline, pri ?emu je gubitak telesne temperature ve?i od njene proizvodnje u telu.
• Do hipotermije naj?eš?e dolazi u planinama, u hladnim klimatskim podru?ijima (hipotermija na vazduhu) ili pri ronjenju.
• Hipotermija se javlja progresivno, a težina problema zavisi od toga koliko se smanjila telesna temperatura.
• Na nju uti?u i fizi?ka otpornost osobe, mesta na kome se nalazi, mogu?nost da joj druge osobe pruže pomo? i mogu?nost transporta.
• Vrlo je važno da se u slu?aju pothladjenja deluje odmah. U suprotnom može do?i do ošte?enja životno važnih funkcija i organa, kao naprimer: srca, disanja, intelektualnih funkcija i metabolizma.

Šta ne valja ?initi:
1. ne smeju se uzimati
• Alkoholna pi?a: alkohol širi krvne sudove i time pospešuje gubitak toplote iz organizma.

• kofein jer izaziva gubitak vode iz organizma, a dehidratacija je jedna od faktora koji uzrokuju hipotermiju.

• cigarete: nikotin pospešuje skupljanje perifernih krvnih sudova što pove?ava opasnost od smrzavanja.

2. Ne sme se prisiljavati osoba da se kre?e niti je treba pomicati. Svaki nagli pokret mogao bi joj štetiti.
unutrašnja temperatura tela znaci i simptomi
blaga hipotermija
(36-34°C) 37°-36°C Normalno stanje, moze da se javi blago drhtanje.
36°-34°C Ose?aj hladnjo?e, naježenost kože, nesposobnost izvodjenja složenih kretanja rukama, blago ili intenzivno nekontrolisano drhtanje rukama, gubitak ose?aja u rukama

umerena hipotermija
(34-30°C) 34°-32°C Intenzivno drhtanje, prividna miši?na nekoordinisanos t, spori i otežani pokreti, teško?e u hodanju, ose?aj zbunjenosti. Koristan može biti mali test: pokušajte hodati ravno ispred sebe desetak metara, ako uspete, to je dobar znak.
32°-30°C Gr?evito drhtanje, teško?e u govoru i razmišljanju, po?etni stupanj amnezije, neprecizni pokreti, nesposobnost koriš?enja ruku, gubljenje ravnoteže, znakovi depresije.

duboka hipotermija
(ISPOD 30°C) 30°-29°C Drhtanje prestaje, izložena koža poprima plavu boju i ote?ena je, koordinacija miši?a je vrlo slaba, nesposobnost hodanja, iracionalno ponašanje. U nekim slu?ajevima osoba može biti sposobna zadržati odredjeni polažaj tela i delovati potpuno prisebno.
29°-27°C Uko?enost miši?a, polusvesno stanje, omamljenost, nemogu?nost prime?ivanja drugih osoba, usporavanje pulsa i disanja, mogu?a fibrilacija srca.
27°-25.5°C Gubitak svesti, nepravilan ritam rada srca, puls se ne može osetiti.
25.5°-24°C Plu?ni edem (prodor te?nosti iz krvnih sudova u plu?ne mehurove), prestanak rada srca i disanja, velika opasnost od smrti.


Pogledajte sajt.....Naci ce te sve sto Vas zanima..
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Ime *
objavi komentar
Odustani
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Ime *
objavi komentar