Javascript must be enabled in your browser to use this page.
Please enable Javascript under your Tools menu in your browser.
Once javascript is enabled Click here to go back to NIKAD HEROIN
gototopgototop
Nema online članova
feed image
feed image
feed image
Sekundarna prevencija
ponedeljak, 26 januar 2009 17:52

Pod sekundarnom prevencijom se podrazumeva RANO OTKRIVANJE zavisnika ili poremećaja ponašanja uzrokovanih uzimanjem psihoaktivnih supstanci i alkohola koji je već u razvoju ali još nije klinički vidljiv. Pored toga, sekundarna prevencija uključuje i dijagnosticiranje i motivaciju za lečenje. Rano otkrivanje i prihvatanje lečenja je od posebnog značaja za uspešno suzbijanje alkoholizma i narkomanije. Svakako da su rezultati lečenja bolji ako se ono ranije započne. Veoma je važno započeti lečenje prije nego što se razvije psihička I fizička zavisnost, a najbolje je započeti lečenje kad se klijent nalazi u toj eksperimentalnoj fazi.

 

Iz Nacrta strategije za borbu protiv droga u Republici Srbiji za period od 2008. do 2012. godine

3. 2. Rano otkrivanje i intervencije

            Rano otkrivanje je prepoznavanje osoba kod kojih postoji zloupotreba droga, a još nije razvijena zavisnost, kao i efikasno otkrivanje onih kojima je potrebna stručna pomoć.

            Rane intervencije su mere kojima se osobe kod kojih postoji zloupotreba droga motivišu da smanje ili prekinu uzimanje droga, a osobe koje imaju razvijenu zavisnost da što pre započnu lečenje.

            Ciljevi jesu:

            1) sprečiti da povremeno uzimanje droga preraste u redovno korišćenje;

            2) zaustaviti proces narušavanja zdravlja osoba koje redovno uzimaju drogu.

            Mere (aktivnosti):

            - unapređenje programa za rano otkrivanje i protokola za ranu dijagnostiku osoba koje povremeno koriste droge;

            - koordinisana aktivnost službi za prepoznavanje i rešavanje problema i potreba osoba u riziku;

            - unapređenje savetovališta za rad sa osobama koje povremeno koriste droge;

            - unapređenje programa za rano otkrivanje i intervenciju posebno kod maloletnika i dece roditelja zavisnika;

            - razvijanje terenskog rada radi uspostavljanja što ranijeg kontakta sa osobama koje koriste droge i njihovim porodicama;

            - mobilizacija zajednice - promocija zdravih stilova življenja kroz različite aktivnosti i kampanje;

            - efikasne aktivnosti na polju smanjenja ponude droga;

            - kontrola droga u saobraćaju.